Martin Pfaur

působíme po celé ČR

GARÁŽOVÁ, VRATOVÁ A STÍNÍCÍ TECHNIKA

Martin Pfaur - Kladno, tel.: 604 485 054, email: MartinPfaur@seznam.cz
Balkóny - bezrámové provedení

 

AluVista
Jedná se o bezrámový zasklívací systém, který je posuvný a otočný. Systém je z čirého bezpečnostního skla tloušťky 6 mm a z vodicích hliníkových profilů. Lze jím zasklívat balkóny, lodžie a výklenky domů. Skleněné tabule jsou vsazeny do plastových dílců zajišťujících posun křídel ve vodících kolejnicích a jejich následné otevírání. Po spodní kolejnici pojíždí v úrovni zábradlí 2 – 16 posuvných a otvíravých křídel a jsou vedena horní kolejnicí stejného tvaru, přičemž nezasahují do vnitřního prostoru lodžie či balkónu. Dešťová voda a tající sníh odtékají pomocí drenážních otvorů ve spodní kolejnici. Téměř dokonalou těsnost celé konstrukce zajistí boční uzavírací profily a speciální těsnění mezi křídly. V horní a spodní rovině jsou průduchy pro trvalou infiltraci. Systém je navržen tak, aby byl použitelný pro všechny modulové rozměry i konstrukční soustavy. Systém AluVista je vhodný především pro zasklívání balkónů a lodžií, popř. horní zasklení v altánech.
 
AluVerso
Systém AluVerso má konstrukční řešení, které vychází z bezrámového systému AluVista. Odlišný je způsob uchycení skel a  výška kolejnice. Bezrámový systém AluVerso řeší zejména atypické tvary balkónů a lodžií. Hlavní předností tohoto systému je možnost posunu křídel přes roh kolejnice. V praxi to znamená, že všechna křídla lze otevřít k jedné straně balkónu (popř. k oběma stranám) i v případě předsunutého balkónu zaskleného včetně bočních stěn. Jde o bezrámový posuvný a otočný zasklívací systém tvořený čirým bezpečnostním sklem o tloušťce 6 mm a vodícími hliníkovými profily pro zasklení výklenků domů, lodžií a balkónů. Skleněné tabule jsou svrchu i zespoda vsazeny do hliníkových lišt, do kterých jsou zasazeny plastové dílce s ložisky. Ložiska zajišťují posun křídel ve vodících kolejnicích a jejich následné otevírání. V úrovni zábradlí pojíždí po spodní kolejnici posuvná křídla a jsou vedena horní kolejnicí stejného tvaru. Pro odtékání dešťové vody a tajícího sněhu jsou ve spodní kolejnici vyraženy drenážní otvory. Speciální těsnění mezi křídly a boční uzavírací profily zajišťují, aby celá konstrukce byla téměř dokonale těsná. V horní a spodní rovině jsou průduchy pro trvalou infiltraci.
 
AluFlexi-bezrámový
Bezrámový zasklívací systém se skládá z hliníkových vodících profilů a čirého bezpečnostního skla o tloušťce 6mm. Skleněná tabule je vsazena a zasilikonována do hliníkového horizontálního profilu, který je ve spodní části osazen kartáčkovým a v horní části molitanovým těsněním. Konstrukční řešení vychází z rámového systému AluPlus. Systém vyrábíme ve variantách 2-dílné až 5-dílné. Okna se zasouvají za sebe, což v praxi znamená, že při 5-dílném provedení lze docílit otevření až 4/5 zasklené plochy.